Webbutbildning för användarrepresentanter

Välkommen till webbutbildningen! 

Vill du vara med i arbetet med att sätta standarden för framtidens produkter och tjänster?

Den här webbutbildningen vänder sig till dig som vill veta hur det går till att jobba med standardisering,
som representant för användare av produkter och tjänster.

 

Starta utbildningen!

Det finns två versioner av utbildningen - som video eller text. 

I textversionen kan du välja att få texten uppläst. Klicka på lyssnaknappen över varje avsnitt. Du kan ställa in den läshastighet som passar dig. Textversionen innehåller också kortare videofilmer. 

Välj version av utbildningen:

Utbildningens innehåll

 • Kapitel 1. Varför standardisera?
  Här berättar vi varför standardiseringsarbetet är viktigt för samhället, men kommer också in på vilka frågor som står i centrum för olika intressegrupper.

 • Kapitel 2. Vad är en standard?
  Här försöker vi beskriva vad en standard egentligen är för något och berättar lite om de vanligaste typerna av standarder.


 • Kapitel 3. I Sverige
  I Sverige bedrivs ett omfattande standardiseringsarbete. Inom olika produkt- och tjänsteområden tas svenska standarder fram, men vi deltar även aktivt i det internationella arbetet.


 • Kapitel 4. I världen
  Standardisering är i högsta grad en internationell verksamhet. Här berättar vi om standardisering på global och europeisk nivå och ger en introduktion till den internationella standardiseringsprocessen.


 • Kapitel 5. Bli användarrepresentant!
  I den avslutande delen kommer vi närmare in på användarrepresentantens roll och grundläggande arbetsuppgifter.

  Vi berättar också hur du ska göra för att bli användarrepresentant.