Varför är det bra med standarder?

Huvudbudskapet ska vara att det är lagar och standarder som utformar vår värld. Ge en överblick över hur det går till. Gör det som en tidslinje indelat i olika moment.

Visa på att saker ofta sker internationellt, inte stanna vid svenska gränsen utan överbrygga. Visa på arbete på EU-nivå samt internationellt. Det är viktigt att vi får med våra frågor annars blir vi överkörda. En guideline om kognition är viktig.

Den här modulen ska ge en helhet om varför, vad och hur.

Många föreslog att man gör en introduktionsfilm som visar exempel på sådant som fungerar, har en standard och sådant som inte fungerar. Elkontakter fungerar överallt i Sverige men olika mobiler har olika sladdar och laddare. Det exemplet kan visa på att det skulle bli billigare med bara en laddare, mer miljövänligt samt minska irritation.

Ett annat förslag att illustrera med ett pussel där bitar passar eller inte passar. När något fungerar eller inte fungerar.

Andra förslag var att visa på svårigheten att köpa biljetter i biljettautomater eller att använda betalautomater och att sådant bör standardiseras.

Några föreslog att det kan vara ett bildspel som består av film, text och bilder. Några andra ville helst ha skriven information.