Vad är det för slags skrivna dokument som man jobbar med i syfte att skapa en standard?

De flesta ansåg att den här modulen hörde ihop med den förra om tiden.

De flesta ansåg att det kan illustrera med en kort film som beskriver varje fas så att man förstår processen. Det kan vara en filmad intervju mellan en erfaren.

Många vill ha skriven text. Den kan kompletteras med bildspel och då är det viktigt att bilderna verkligen hör samman med texterna.

Här ska det också finnas länkar till fördjupningsmaterial.

Eftersom det förekommer många förkortningar så ansåg många att det ska finnas en lathund till alla förkortningar och till alla olika faser. Det ska finnas dels digitalt men också med möjlighet att skriva ut så att man kan ha lathunden framför sig när man läser eller deltar i ett möte.

Någon ansåg att förkortningarna ska presenteras i bokstavsordning och att det då blir lättare för flera.

 

Hur lämnar man synpunkter på de skrivna dokumenten?

Några vill ha en textbeskrivning. Det ska dessutom finnas en textvariant och ett bildspel som visar samma sak

De flesta vill se en kort video där en kunnig person fyller i och beskriver vad han/hon gör och varför. Steg för steg.

Några andra föreslog att man filmar av skärmen, hur det går till när någon fyller i mallen och att den personen samtidigt kommenterar vad han/hon gör.