Seminarium om den europeiska tillgänglighetslagen

allavinner_seminarium
På bilden talar Ima Placencia Porrero från EU-kommissionen om förslaget till ett europeiskt tillgänglighetsdirektiv.

Den 22 april anordnade projektet Alla vinner seminariet Standarder för ett tillgängligt Europa. 

Seminariet arrangerades i samarbete med Swedish Standards Institute, SIS.

I december 2015 la EU-kommissionen fram ett förslag om en europeisk tillgänglighetslag med gemensamma krav på att vissa produkter och tjänster i EU ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Seminariet den 22 april handlade om vilken roll standarder har för att möta skärpta krav på tillgänglighet i upphandling och det nya direktivförslaget.

Medverkade gjorde bland andra Ima Placencia Porrero från EU-kommissionen, Cecilia Beskow, Standardiseringschef på SIS, Lars Lööw, generaldirektör på Europeiska Socialfonden, Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten, Mia Ahlgren, Handikappförbunden, Anita Hildén, Begripsam samt Peggy Haase på Tele- och poststyrelsen.

seminarium5
Här talar Peggy Haase från PTS om CE-märkning och marknadskontroll.

 

Nedan hittar du länkar till en dokumentation av dagen samt alla medverkandes presentationer.

Dokumentation av dagen

Ima Placencias presentation

Cecilia Beskows presentation

Lars Lööws presentation

Lisa Sennströms presentation

Mia Ahlgrens presentation

Anita Hildéns presentation

Peggy Haases presentation

Kickoff för projektet

Den 4 september 2015 genomfördes en Kickoff för projektet hos Swedish Standards Institute, SIS, vid Slussen.

Programmet innehöll bland annat programpunkter om varför det är viktigt för medlemsförbunden att delta i standardiseringen. Information om projektet och vad vi vill uppnå. Exempel på lyckade standardiseringsprojekt följdes av diskussioner. Tjugofem personer deltog och det var en blandning av personer från medlemsförbund, andra närstående organisationer och myndigheter. Arvsfondens handläggare deltog också.