Hur blir man standardiserare och hur arbetar man i Sverige?

Den här modulen ska visa på att SIS organiserar och att det är frivilligt arbete. Den ska beskriva kostnaden för att delta och hur det bet bekostas, via Handikappförbunden, Konsumentverket eller annat sätt. Den ska beskriva hur man blir nominerad och vem som kan delta. Den ska visa, illustrera olika typer av standardiseringsarbete.

En film kan ge inblick i arbetet. Skildra möten. Det kan också vara en filmad intervju som förmedlar fakta, hur man jobbar, rättigheter, lön, översättningshjälp, experter, skyldigheter och hur mycket tid man bör lägga ner på arbetet. Det kan illustreras med ett filmat samtal där en frågar och en kunnig person svarar.

Några som varit med om ”Gunnarssons-metoden” som innebär att en liten grupp ses någonstans där det är trevligt för att gemensamt bearbeta texter och synpunkter. Det här skapar förutsättningar för alla att vara med. Sådana här informella möten och andra som arrangeras via Handikappförbunden ger styrka så att man kan fokusera på det man själv har som styrka. Det är viktigt att man får vara med i diskussioner så att man lär sig arbetsformer så att man kan fokusera på sin egen kunskap. Att veta VAD gör jag här och inte ha förväntningar på att klara allt.