Hur arbetar man som standardiserare i Europa och internationellt?

Den här modulen ska visa på att internationell standard kan spara pengar.

Man kan illustrera det internationella arbetet med en världskarta med trådar som visar att alla länder är ihopkopplade.

En film kan visa hur ett internationellt standardiseringsmöte går till. Det kan vara ett filmat ISO-möte som nu i Grekland. Filmen visar några på plats, andra via WebEx, ytterligare andra via Adobe Connect. Filmen visar skeendet med diskussion och textgenomgång. Man lägger ”voice over” med svensk berättarröst.

Korta filmer kan illustrera hur olika internationella standardiseringsarbeten går till.

Det ska finnas skriven text som beskriver hur arbetet går till. Det ska finnas länkar till fördjupningsmaterial.