Förstudie

standardisering5-576x1024

Samtliga deltagare i projektet Begripsam fick information om att delta i en förstudie för att ge sina synpunkter och komma med förslag hur en grundutbildning om standardiseringsarbete kan utformas. Utbildningen ska tas fram av Handikappförbundens arvsfondsprojekt ”Alla vinner”.

Utbildningen ska utformas i moduler, i olika avsnitt, som visar på förloppet i en standardiseringsprocess.

Målgruppen är personer som finns i någon förening eller intresseorganisation för en grupp med någon funktionsnedsättning. Utbildningen ska kunna användas av personer som behöver veta mer om hur arbete med standardisering går till.

Informationen till de intervjuade i förstudien var frågor med en tillhörande bild. Frågorna och bilderna representerade de olika stegen i ett standardiseringsarbete och meningen var att var och en skulle beskriva hur de ville att de olika stegen skulle utformas.

En del av deltagarna i Begripsam har varit med mycket i standardiseringsarbetet och andra bara lite. De uppmanades därför att använda sin egen erfarenhet och reflektera över hur de själva skulle vilja få mer kunskap.