Generella synpunkter

Vid intervjuerna lämnade deltagarna i Begripsam många värdefulla synpunkter på utbildningsmaterialet som här samlas under generella synpunkter.

Helhet

Det ska vara en helhet till varje kursmoment som berättar/illustrerar/ger en överblick om vad just detta moment handlar om.

Några har beskrivit det som en sammanfattning i stil med baksidestexten till en bok. Någon som en synopsis eller som en vetenskaplig rapport med syfte, innehåll och sammanfattning.

Feedback på kursmoment. Hur mycket har jag tagit till mig av varje avsnitt.

Varje modul ska starta med en överblick, en sammanfattning, en helhet.

Det ska finnas
1) Syfte – Varför?,
2) Innehåll – Vad?
3) Frågor – Hur?

Medier

 • Allt material till varje kursmoment ska finnas i tre medier. Det ska finnas parallella möjligheter.
 • Varje kursdeltagare ska kunna välja media och i vilken tidsordning denne använder dem.
 • Innehållet ska vara lika för varje media, samma texter och samma budskap. Innehållet ska presenteras som:
  1) Bildspel
  2) Text
  3) Kort video
 • Det ska finnas länkar till fördjupande texter. Länkar till SIS eller där mer information kan finnas.
 • Det ska finnas möjlighet att även få länkarnas innehåll upplästa.
 • Det ska vara i en berättande form med bilder och film som illustrerar processen. En kombination av bilder och film som visar processen på ett konstruktivt sätt.
 • En kort video kan ge en helhet som komplement till en text. En person angav tiden 5 minuter som passande tid för en film. Ett filmat avsnitt kan man se i lugn och ro före ett kurstillfälle.
 • Bildspel och texter ska kunna skrivas ut. Några påpekade att de ville ha material att anteckna på vid ett utbildningstillfälle som sker på distans.
 • Det kan även vara en filmad intervju där ett samtal förs eller en som intervjuar och en som förklarar.

Språk

 • Endast en person tyckte att språket inte spelade någon roll men de övriga önskade texterna i utbildningsmaterialet översatta eller på svenska.
 • Termer på engelska ville de få hjälp att översätta
 • Språket ska hållas enkelt och man ska undvika förkortningar. Dessa ska förklaras i sitt sammanhang.
 • Tre personer anser att information i form av en punktlista är avgörande för deras sätt att få en överblick och att lära sig.
 • Några föreslog att  det ska finnas förklaringar till ord i en text. Man för exempelvis muspekaren över ett ord och en ordförklaring visas.

Design av bilder och text

 • För vissa är bilder oviktiga men när bilder ska användas måste de tydligt höra ihop med texten.
 • Om man använder färgplattor eller andra designelement i färg ska de vara diskreta och inte ha en rörig bakgrund utan vara helt enfärgade utan ”struktur”.
 • Utbildningsmaterialet ska helst inte använda färger om de inte har en specifik avsikt.
 • Typsnitt och storlek på texten ska vara enhetlig och tabeller ska vara enkla och utan ”krusiduller”.

Så här vill jag delta i utbildning

 • Studera på egen hand via digitala texter (4 deltagare)
 • Studera på egen hand via digitala texter + vill kunna diskutera i liten grupp (2)
 • Studera i liten grupp digitalt (3)
 • Se materialet digitalt + liten grupp (6)
 • Studera i studiecirkel på hemort (5)
 • Att använda E-learning som kommer att passa fler (1).
 • En person uttryckte att det skulle vara bra att kunna ha en kursledare som man kan kontakta både via mejl och telefon.

Övriga synpunkter

Det kan behövas andra kunskaper utöver standardiseringsorganisationerna. T ex hur grupparbete via webbplattformar går till.