Varför behöver användarna vara med i standardiseringen?

Den 3 juli 2017 hade projektet Alla vinner ett eget seminarium i Funktionsrätt Sveriges tält i Almedalen. Vid seminariet betonas vikten av att representanter från funktionshinderrörelsen och andra användargrupper deltar aktivt i standardiseringsarbetet.

– Det är jätteviktigt att alla intressenter till en standard är med. Man ska kunna vara med och tala om att “så här fungerar det för mig!”. Annars är det ingen som kan berätta om det, säger Alexandra Antoni från Swedish Standards Institute, SIS, som är den största standardiseringsorganisationen i Sverige.

Det blir allt vanligare att olika typer av tjänster standardiseras. Kristina Söderlund representerar Funktionsrätt Sverige i det pågående arbetet med att ta fram en standard för Personcentrerad vård. Hon menar att det finns strukturer som kan försvåra arbetet med att lyfta fram användarperspektivet inom vården:

– Det handlar många gånger om makt. Det är tufft att ställa krav utifrån brukare eller patienter och vilja någonting annat än det vi har idag, säger Kristina Söderlund.

Det är viktigt att få med användarnas olika behov redan när en produkt eller tjänst ska utformas, framhåller Hans von Axelson från Myndigheten för Delaktighet:

– I alla utvecklingsprocesser gäller det att få med sig att vi som använder en tjänst eller produkt faktiskt har olika behov, egenskaper och förmågor. Då måste man ju också ha med sig användarna i utformningen för att man ska få det att funka, säger Hans von Axelson.

—————————————-

Medverkande vid seminariet:
Alexandra Antoni, SIS
Hans von Axelson, Myndigheten för Delaktighet
Kristina Söderlund, Funktionsrätt Sverige
Moderator: Caroline Åkerhielm, Funktionsrätt Sverige

”Vi ska skapa en omgivning där alla människor kan delta”

utfrågningen Alla vinner

Alla vinner invigde Funktionsrätt Sveriges tält i Almedalen måndagen den 3 juli med ”Heta stolen”. Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige frågade ut Hans von Axelson från Myndigheten för Delaktighet.
Det blev ett samtal som kretsade kring hur funktionsrättsrörelsen kan vara med och påverka standardiseringen.

Standarder kan användas för att förbättra tillgängligheten och hjälpa organisationer och företag att göra rätt.
– Det man ofta glömmer bort är att utgångspunkten för allt det här är att vi ska skapa en miljö och omgivning där alla människor kan delta och fritt nyttja sina mänskliga rättigheter, betonar Hans von Axelson.
Vad har Myndigheten för delaktighet vunnit på att vara med i standardiseringen?
– Vi vill profilera oss som ett kunskapsnav inom hela funktionshinderområdet, så det är klart att vi vinner på att delta i standardiseringen, säger Hans von Axelson.

Har du själv vunnit något?
– Det är klart att man vinner jättemycket kunskap. Jag har lärt mig en hel del om förhandling och förstått hur viktigt det är att få med alla parter i en fråga för att det ska hända någonting. När jag började inom standardiseringen visste jag inte att det var intressenterna som bestämde innehållet i standarderna, säger Hans von Axelson.

I Sverige finns SKA-rådet, Standardiseringens konsument- och arbetstagarråd. Där är du vice ordförande. Vad kan man få för stöd genom SKA-rådet?
– SKA-rådet ger möjlighet för ideella organisationer att betala projektavgifter för att kunna vara med i standardiseringen. Dessutom kan man få bidrag till att vara med på de internationella mötena, avslutar Hans von Axelson.