Kan man verkligen standardisera Personcentrerad vård?

Kristina Söderlund har arbetat med patientfrågor under många år, men när hon blev tillfrågad om att arbeta med standardisering kring “Personcentrerad vård” tyckte hon först att det lät lite konstigt:
– Men det handlar faktiskt om att standardisera patientdelaktighet i Personcentrerad vård, säger Kristina Söderlund.

Kristina Söderlund är Funktionsrätt Sveriges representant i  standardiseringskommittén SIS/TK 602, som handlar om Patientdelaktighet i Personcentrerad vård. Arbetet i standardiseringsgruppen syftar till att ta fram tydliga riktlinjer och gärna även skapa förutsättningar för att mäta och jämföra patientdelaktighet, om det visar sig vara möjligt. Men först måste de grundläggande begreppen redas ut.

Olika synsätt

– Vad vi från vårt perspektiv menar och vad läkare och sjuksköterskor menar… Där är vi inte riktigt sampratade. Någon läkarrepresentant tyckte att “Nämen, det här behövs inte. Så här jobbar vi ju redan”, säger Kristina Söderlund.

“Vi kan lyfta fram standarden”

Trots de olika synsätten inom standardiseringsgruppen tror Kristina Söderlund att det kommer att bli en användbar standard när den är klar. Hon betonar att standarden kan vara ett betydande verktyg i patientrörelsens påverkansarbete.
– I våra dialoger med kommuner, landsting och vårdgivare kan vi lyfta fram standarden och säga: “Jobbar ni efter den här standarden? Känner ni till standarden, har ni läst den, vad tycker ni om den?” Det blir vårt bidrag, att se till att den används i arbetet, säger Kristina Söderlund.

Videoklippet är från projektet Alla vinners slutkonferens på SIS Konferens den 15 mars. Projektet drivs av Funktionsrätt Sverige med stöd av Arvsfonden.