Paneldiskussion med fokus på framtiden

Nyckeln är att sprida kunskap om standardisering och lyfta fram de goda exempel där användarna har kunnat påverka. Det var något som deltagarna var överens om i paneldiskussionen som avslutade Alla vinners slutkonferens den 15 mars.

Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige, som arbetat med standardisering under många år, berättade att hon tidigare under dagen träffat en användarrepresentant från Hörselskadades riksförbund som hade lyckats påverka en standard om hörselnivåer.
– Det här skulle jag vilja hände oftare, att fler användare påverkar standarder och känner att de är med och förbättrar dem, säger Mia Ahlgren.

Hedvig Landahl från Regeringskansliet påpekade att det behövs mer kunskap om standardiseringsarbetet bland tjänstemän och bland politiker som håller i pengarna.
– Och det behövs fler goda exempel för att förklara det här. Då kommer satsningarna, sade Hedvig Landahl.

Mycket kvar att göra

Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson berättade om Reumatikerförbundets lyckosamma arbete med standardisering av lättöppnade förpackningar. Hon betonade att arbetet måste fortsätta framöver. Annars är det inte säkert att de lättöppnade förpackningarna är lätta att finna i handeln framöver.
– Det har hänt mycket, men det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Inom områden där vi har gjort landvinningar så går det bakåt, säger Lotta Håkansson.

Marknadsdrivna standarder

Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, betonade vikten av att funktionshinderrörelsen går in i arbetet med standardisering av stora, marknadsdrivna standarder, inom exempelvis digitalisering.
– Om vi inte gör det kan vi sitta i vårt hörn och prata om tillgänglighet, men vi kommer kanske inte att se så mycket resultat, säger Malin Ekman Aldén.

Tidigare under eftermiddagen berättade Kristina Söderlund, användarrepresentant från Funktionsrätt Sverige, om det pågående arbetet med att ta fram en standard för personcentrerad vård. Alexandra Antoni, projektledare från Swedish Standards Institute, SIS, medverkade också i konferensen och berättade hur SIS arbetar med tillgänglighet och Design för alla.

Alexandra Antoni, SIS
Alexandra Antoni, SIS