Dags för Alla vinners slutkonferens!

Projektets slutkonferens äger rum i SIS Konferens lokaler den 15 mars.  I konferensen lyfter vi fram resultaten från projektet och diskuterar det framtida engagemanget för standardisering inom Funktionsrätt Sverige. Här är några avgörande framtidsfrågor som kommer att diskuteras:

  • Vilka områden kommer vi att engagera oss i framöver?
  • Vilka hinder finns för att delta i standardiseringsarbetet?
  • Vilka utmaningar ser vi?

Alla Vinner har under tre år arbetat med standardisering för att påverka utvecklingen i riktning mot det universellt utformade och tillgängliga samhället. Projektet avslutas den 31 mars.

Här är hela programmet för slutkonferensen:

Program

13.00 – 13.10 Välkomna! Caroline Åkerhielm, projektledare för Alla vinner

13.10 – 13.20 Projektet,  Caroline Åkerhielm

13.20 – 14.00 Exempel på standardiseringsarbeten:

• Boende med särskilt stöd inom LSS, Caroline Åkerhielm

• Personcentrerad vård, Kristina Söderlund, användarrepresentant från Funktionsrätt Sverige

• Samordningsgruppen för tillgänglighet och Design for all, Alexandra Antoni, SIS

14.00 – 14.05 Paus

14.05 – 14.20 Funktionsrättskonventionen och tillgänglighetsstandarder, Mia Ahlgren, intressepolitisk handläggare på Funktionsrätt Sverige

14.20 – 14.45  Hur ser MFD på sin roll i standardiseringen utifrån den nya funktionshinderpolitiken?, Malin Ekman-Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet

15.15 – 15.50  Paneldiskussion: Hur ser framtiden ut när det gäller organisationernas deltagande i standardiseringen Framgångsfaktorer och hinder.

Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet
Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige
Malin Ekman Aldén, MFD
Hedvig Landahl, Regeringskansliet

Moderator: Lars Ohly

15.50 – 16.00 Avslutning