Vill du bli vår representant?

Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden) är med i flera olika standardiseringsprojekt för att kunna påverka och sätta standarden för framtidens varor och tjänster. Nu söker vi fler representanter! Det finns lediga platser i arbetsgrupper som jobbar med frågor som tjänster inom LSS, tillgänglighet i byggd miljö och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

För att öka intresset och stärka nya deltagare har Funktionsrätt Sveriges projekt Alla vinner! tagit fram en webbutbildning för nya deltagare inom standardisering. Webbutbildningen vänder sig främst till medlemmar i Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund – men även till andra intresserade!

Utbildningen är kostnadsfri och du hittar den via den här länken:

http://utbildning.allavinner.nu/

Är du med i något av Funktionsrätt Sveriges 41 medlemsförbund och intresserad av att representera Funktionsrätt Sverige i arbetet med standardisering?

Kontakta Caroline Åkerhielm, projektledare för projektet Alla vinner:
E-post: caroline.akerhielm@funktionsratt.se