Varför behöver användarna vara med i standardiseringen?

Den 3 juli 2017 hade projektet Alla vinner ett eget seminarium i Funktionsrätt Sveriges tält i Almedalen. Vid seminariet betonas vikten av att representanter från funktionshinderrörelsen och andra användargrupper deltar aktivt i standardiseringsarbetet.

– Det är jätteviktigt att alla intressenter till en standard är med. Man ska kunna vara med och tala om att “så här fungerar det för mig!”. Annars är det ingen som kan berätta om det, säger Alexandra Antoni från Swedish Standards Institute, SIS, som är den största standardiseringsorganisationen i Sverige.

Det blir allt vanligare att olika typer av tjänster standardiseras. Kristina Söderlund representerar Funktionsrätt Sverige i det pågående arbetet med att ta fram en standard för Personcentrerad vård. Hon menar att det finns strukturer som kan försvåra arbetet med att lyfta fram användarperspektivet inom vården:

– Det handlar många gånger om makt. Det är tufft att ställa krav utifrån brukare eller patienter och vilja någonting annat än det vi har idag, säger Kristina Söderlund.

Det är viktigt att få med användarnas olika behov redan när en produkt eller tjänst ska utformas, framhåller Hans von Axelson från Myndigheten för Delaktighet:

– I alla utvecklingsprocesser gäller det att få med sig att vi som använder en tjänst eller produkt faktiskt har olika behov, egenskaper och förmågor. Då måste man ju också ha med sig användarna i utformningen för att man ska få det att funka, säger Hans von Axelson.

—————————————-

Medverkande vid seminariet:
Alexandra Antoni, SIS
Hans von Axelson, Myndigheten för Delaktighet
Kristina Söderlund, Funktionsrätt Sverige
Moderator: Caroline Åkerhielm, Funktionsrätt Sverige

Lämna en kommentar