Alla vinners webbutbildning färdig att användas!

Alla_vinner-04Den 14 september 2017 presenterades Alla vinners nya webbutbildning för användarrepresentanter inom standardisering – Bli användarrepresentant!

Presentationen skedde i samband med SKA-rådets möte i Funktionsrätt Sveriges lokaler i Sundbyberg.
Utbildningen är uppdelad i fem olika kapitel: “Varför standardisera?”, “Vad är en standard?”, “Standardisering i Sverige”, “Standardisering i världen” och “Bli användarrepresentant!”.

Tanken är att utbildningen ska fungera som introduktion till standardisering för blivande användarrepresentanter från funktionshinderrörelsen, men även från andra användargrupper.
– Det här är en utbildning för de som inte har varit med i standardiseringsarbetet tidigare. Den ger en grundläggande orientering och en plattform att stå på, säger Caroline Åkerhielm, projektledare för Alla vinner.

Länk till utbildningen:
http://utbildning.allavinner.nu

Alla_vinner-03

Illustrationer: Mattias Gordon

Lämna en kommentar