Kartläggning av hinder för deltagande

standardisering_begripsam2En enkät skickades till nio personer som är aktiva inom standardisering. Sju personer svarade. Deltagarna har varit med i allt från ett till tio år.

Deltagarna är överlag mycket positiva till sin roll och tycker att arbetet med standardisering känns som en viktig och engagerad uppgift. Här är de hinder som deltagarna upplevt:

Dåliga kunskaper i engelska försvårade deltagandet.

Hinder som nämndes av de kvinnliga deltagarna var härskarteknik bland män och bristande ledarskap.

Tekniken ställer också till med problem. Det kan vara svårt att hitta i SIS-programmen och dåligt ljud vid deltagande i möten på Web Ex. Långsamma program är ett annat hinder. Det gäller bland annat läshjälpmedel.

Arbetet med standardisering kan ibland upplevas som mycket tidskrävande. Det kan vara svårt att avgöra vilken information som ska prioriteras.

Känslan av att inte kunna bidra med något kan kännas frustrerande.

 

barrier-1292873_640

Lämna en kommentar