”Vi ska skapa en omgivning där alla människor kan delta”

utfrågningen Alla vinner

Alla vinner invigde Funktionsrätt Sveriges tält i Almedalen måndagen den 3 juli med ”Heta stolen”. Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige frågade ut Hans von Axelson från Myndigheten för Delaktighet.
Det blev ett samtal som kretsade kring hur funktionsrättsrörelsen kan vara med och påverka standardiseringen.

Standarder kan användas för att förbättra tillgängligheten och hjälpa organisationer och företag att göra rätt.
– Det man ofta glömmer bort är att utgångspunkten för allt det här är att vi ska skapa en miljö och omgivning där alla människor kan delta och fritt nyttja sina mänskliga rättigheter, betonar Hans von Axelson.
Vad har Myndigheten för delaktighet vunnit på att vara med i standardiseringen?
– Vi vill profilera oss som ett kunskapsnav inom hela funktionshinderområdet, så det är klart att vi vinner på att delta i standardiseringen, säger Hans von Axelson.

Har du själv vunnit något?
– Det är klart att man vinner jättemycket kunskap. Jag har lärt mig en hel del om förhandling och förstått hur viktigt det är att få med alla parter i en fråga för att det ska hända någonting. När jag började inom standardiseringen visste jag inte att det var intressenterna som bestämde innehållet i standarderna, säger Hans von Axelson.

I Sverige finns SKA-rådet, Standardiseringens konsument- och arbetstagarråd. Där är du vice ordförande. Vad kan man få för stöd genom SKA-rådet?
– SKA-rådet ger möjlighet för ideella organisationer att betala projektavgifter för att kunna vara med i standardiseringen. Dessutom kan man få bidrag till att vara med på de internationella mötena, avslutar Hans von Axelson.

 

Lämna en kommentar