Alla vinner – När vi är med och sätter standard!

Alla vinner medverkade med ett seminarium vid Funktionsrätt Sveriges öppna kongressdag den 17 maj 2017. I seminariet diskuterades nyttan för funktionsrättsrörelsen att finnas med i standardiseringsarbetets nätverk som påverkar vår vardag.

Många av de saker och tjänster vi möter i vardagen är resultat av upphandlingar och standarder. Ett sätt att stärka förutsättningar för funktionsrätt i samhället är att vara med och sätta standard.

– Det känns frustrerande för oss inom funktionsrättsvärlden att det är så tufft att komma in och påverka i standardiseringsarbetet. Om vi är riktigt aktiva har vi bevis för att vi kan vara med och höja nivån. Men vi måste vara besjälade och kompetenta, säger Ines Uusmann, styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige i sitt inledningsanförande.

De senaste åren har funktionsrättsorganisationer gått in i standardisering som bland annat rör IT, LSS och upphandling.

Vid seminariet medverkade Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd vid Stockholms läns landsting, Hans von Axelson, utredare på Myndigheten för delaktighet, Ester Hedberg, projektledare i Dyslexiförbundet och Ines Uusmann.

 

 

 

 

Lämna en kommentar