Utbildning för användarrepresentanter

standardisering5-576x1024

Just nu tar projektet Alla vinner fram en grundutbildning för användarrepresentanter inom standardisering.

Som utgångspunkt i arbetet med utbildningsmaterialet används en förstudie som bygger på synpunkter inhämtade från projektgruppen Begripsam.

Förstudien är skriven av Anita Hildén, som varit sakkunnig i Begripsamprojektet.

Du kan ta del av hela förstudien i menyn ovan.

Lämna en kommentar