Kickoff för projektet

Den 4 september 2015 genomfördes en Kickoff för projektet hos Swedish Standards Institute, SIS, vid Slussen.

Programmet innehöll bland annat programpunkter om varför det är viktigt för medlemsförbunden att delta i standardiseringen. Information om projektet och vad vi vill uppnå. Exempel på lyckade standardiseringsprojekt följdes av diskussioner. Tjugofem personer deltog och det var en blandning av personer från medlemsförbund, andra närstående organisationer och myndigheter. Arvsfondens handläggare deltog också.

Lämna en kommentar